Skip to content

ในร่างกายของมนุษย์เรามีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมากถึงร้อยละ 70 บ่งบอกถึงความจำเป็นต่อร่างกายอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านบำรุงผิวพรรณ ลดอาการอ่อนเพลีย ช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนเลือด ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย รวมไปถึงช่วยเพิ่มการเมตาบอลิซึมและขจัดสารพิษออกจากร่างกาย ดังนั้นกลุ่มคนรักสุขภาพจึงให้ความสำคัญกับการเลือกน้ำดื่มมาก ประกอบกับปัจจุบันมีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถปรับปรุงให้น้ำมีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายมากขึ้น หนึ่งในประเภทน้ำที่มักมีการถกเถียงถึงคุณประโยชน์และโทษต่อร่างกายของเรานั่นก็คือน้ำ RO หรือ น้ำ Reverse Osmosis ซึ่งเราจะพามาดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจ้าน้ำประเภทนี้กันค่ะ 

https://newweb.kangensiam.com/wp-content/uploads/2020/02/04.jpg

น้ำ RO (Reverse Osmosis  คือน้ำที่ผ่านการกรองแบบออสโมซิสย้อนกลับผ่านเมมเบรน (Membrane Filtration) แบบหนึ่ง โดยการให้ความดันที่สูงกว่าความดันออสโมติก (Osmotic Pressure) ทำให้โมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าผ่านเยื่อเมมเบรนไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า และกระจายจนกว่าโมเลกุลของน้ำจะเท่ากัน ซึ่งระบบ RO นี้สามารถกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน และกรองได้ถึงไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ทำให้น้ำที่ได้มีความบริสุทธิ์สูงมาก จนเรียกได้ว่าไม่มีสารอะไรตกค้างอยู่เลยนอกจากน้ำเปล่าเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและการดูแลรักษาตัวกรองของเครื่องด้วย

👍ข้อดีและข้อเสียของน้ำดื่ม RO👎

ข้อดีที่เห็นได้ชัดของน้ำดื่ม RO คือน้ำที่ได้จะสะอาดและบริสุทธิ์มาก ปราศจาก เชื้อโรค แบคทีเรีย รวมไปถึงสารโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ปรอท นิกเกิล เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามความสะอาดแบบสุดโต่งนี้ยังส่งผลให้แร่ธาตุตัวสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหายไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม เหล็ก เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ควรบริโภคน้ำ RO นี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะร่างกายอาจได้รับอันตรายจากการขาดเกลือแร่ที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย อีกทั้งน้ำประเภทนี้ยังสามารถดูดซับและสกัดเอาแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในเซลล์อวัยวะของร่างกาย แล้วขับถ่ายออกมากับปัสสาวะ ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่าผู้ที่ดื่มน้ำบริสุทธิ์เป็นประจำ จะมีแร่ธาตุในปัสสาวะมากกว่าผู้ที่ดื่มน้ำธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์  

องค์การอนามัยโลกพบปัญหาด้านสุขภาพมากมายที่เกิดในผู้ดื่มน้ำ RO ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น ปัญหาด้านการทำงานของระบบย่อยอาหาร โรคทางด้านข้อและกระดูก การเสียสมดุลแร่ธาตุจนเกิดโรคทางหลอดเลือดและหัวใจ ดังนั้นน้ำดื่มประเภทนี้ถึงไม่เหมาะกับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้การที่น้ำ RO ไม่มีเกลือแร่ต่างๆอยู่เลยทำให้มันมีคุณสมบัติเป็นกรด pH อยู่ในช่วง 5-6 ทำให้ร่างกายมีสภาวะเป็นกรด (Acidosis) จนส่งผลให้เกิด Degenerative diseases หรือความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ และยังมีการศึกษาที่พบว่าการดื่มน้ำที่มีเกลือแร่ต่ำสามารถเพิ่มการทำงานของไตในการขับปัสสาวะได้ถึง 20% ซึ่งจะไปเพิ่มการกำจัดแร่ธาตุต่างๆในร่างกาย เช่น โซดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นต้น

ท่ามกลางกระแสถกเถียง และข้อกังขาเกี่ยวกับการดื่มน้ำ RO ว่าเป็นคุณหรือโทษมากกว่ากัน ทางผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะช่วยคลายความสงสัยของผู้บริโภคได้บ้าง โดยสรุปคือน้ำ RO ไม่ใช่น้ำดื่มที่เลวร้ายจนถึงขั้นดื่มไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการดื่มน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพที่แท้จริงนั้นควรผ่านระบบการกรองที่สะอาด แต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุต่างๆที่ส่งเสริมในการทำงานของร่างกาย รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ น้ำที่ใสสะอาด แท้จริงแล้วคุณค่าอาจต่างกัน วันนี้ทุกท่านคงทราบแล้วว่าจะดื่มน้ำอย่างไร เพื่อให้ได้คุณค่ามากที่สุด

อ้างอิง

  • Kangensiam. (ม.ป.ป.). เรียกใช้เมื่อ 26 กันยายน 2565 จาก นักเคมีเผยดื่มน้ำบริสุทธิ์ RO (Reverse Osmosis) ก็ฉุดให้ตายได้: https://www.kangensiam.com/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8/
  • Nancy Hearn, C. (n.d.). Retrieved Sep 26, 2022, from Reverse Osmosis Water: https://www.purahome.com/blog/wp-content/uploads/2015/12/Reverse-Osmosis-Water-Health-Advantages-and-Disadvantages.pdf
  • RRHL Center. (2 กุมภาพันธ์ 2565). เรียกใช้เมื่อ 26 กันยายน 2565 จาก น้ำด่าง น้ำ RO ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่: https://foodsan.anamai.moph.go.th/web-upload/13x34cba8a8c311038000343e8ab441d5ff/m_magazine/35106/3526/file_download/3c962a03f9182f326fa82622c288b84b.pdf