Skip to content

March 2024

Zone การเต้นของหัวใจและการนำพลังงานมาใช้ของร่างกาย

การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพโดยรวมของคุณ เพราะมีประโยชน์มากทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การควบคุมน้ำหนัก ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง เสริมสร้างสุขภาพจิต ปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นต้น การออกกำลังกายของแต่ละบุคคลมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน บางคนออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักเป็นหลัก หรือเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ โดยจะมีวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ผู้ออกกำลังกายอาจมีความสับสนหรือไม่แน่ใจว่าควรเลือกการออกกำลังกายอย่างไรที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนเอง หรืออาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกกำลังกาย          การออกกำลังกายมีหลายรูปแบบ เช่น การวิ่ง โยคะ ว่ายน้ำ หรือการเวทเทรนนิ่ง แต่ละรูปแบบจะมีแหล่งพลังงานที่ใช้ออกกำลังกายไม่เหมือนกัน ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ของการออกกำลังกาย… Read More »Zone การเต้นของหัวใจและการนำพลังงานมาใช้ของร่างกาย

ค่า RDI ข้างขวดวิตามิน คืออะไร ?

ค่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (DRI) การรับประทานอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดีของเรา ค่า DRI (Dietary Reference Intakes) หรือค่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน เป็นระบบแนะนำทางโภชนาการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยองค์กรที่เชื่อถือได้ในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ข้อมูลทางโภชนาการที่ทันสมัยและเป็นระบบสำหรับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมสำหรับประชากรทั่วไป ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาสุขภาพและป้องกันโรค ค่า DRI สามารถแบ่งเป็นหลายประเภทตามวัตถุประสงค์และลักษณะของข้อมูลที่ให้ ดังนี้ 1. RDA (Recommended Dietary Allowance): RDA เป็นปริมาณสารอาหารที่ควรบริโภคประจำวันเพื่อรักษาสุขภาพดี ซึ่งมักใช้เป็นแนวทางในการวางแผนอาหารของประชากรทั่วไป โดย… Read More »ค่า RDI ข้างขวดวิตามิน คืออะไร ?

รู้แบบนี้ กินถั่วเน่าญี่ปุ่น(Natto) มาตั้งนานแล้ว!

มารู้จักกับ ถั่วเน่าญี่ปุ่น หรือ นัตโตะ อาหารยอดฮิตประจำชาติญี่ปุ่น นัตโตะ(Natto) เป็นอาหารประจำชาติของคนญี่ปุ่น ทำมาจากถั่วเหลืองต้มห่อด้วยฟางข้าว หลังจากนั้นก็จะเกิดแบคทีเรียบาซิลลัสซับทิลิส (Bacteria Bacillus Subtilis) ขึ้น กลายเป็นถั่วเหลืองหมักที่มีลักษณะเป็นเมือกเหนียวๆ ด้วยความที่นัตโตะมีกลิ่นที่ฉุน(1) ค่อนข้างเฉพาะตัว คล้ายกับกลิ่นถั่วเน่า ทำให้เราเรียกกันว่า ถั่วเน่าญี่ปุ่นนั่นเอง โดยพบว่านัตโตะมีคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายหลายประการ เป็นอาหารอายุวัฒนะ ทำให้คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานกันจนเป็นอาหารหลักประจำชาติ ตำนานของนัตโตะ(Natto) นัตโตะ เกิดมาจากความบังเอิญของนักซามูไรญี่ปุ่นที่ชื่อว่า… Read More »รู้แบบนี้ กินถั่วเน่าญี่ปุ่น(Natto) มาตั้งนานแล้ว!

สมดุลของน้ำและเกลือ

ในทุกสิ่งมีชีวิตมักมีน้ำเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเสมอ เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายของเหลวภายในเซลล์ ซึ่งมีเกลือแร่ต่างๆ ร่างกายที่ทำงานเป็นปกติต้องสามารถรักษาสมดุลของน้ำและเกลือไว้ได้ ส่วนเกลือเป็นคำเรียกทั่วไปของสารประกอบที่ประกอบด้วยไอออนบวกของโลหะ และไอออนลบของอโลหะ แต่หากพูดถึงเกลือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน ชีวิตประจำวันและส่งผลกระทบต่อสุขภาพในที่นี้หมายถึง เกลือแกงหรือ Sodium Chloride (NaCl) โดยเมื่อละลายน้ำแล้วจะแตกตัวให้ โซเดียมไอออน (Na+) และ คลอไรด์ไอออน (Cl-) ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะโซเดียมไอออน (Na+) นั้นเป็นส่วนประกอบของของเหลวที่สำคัญในร่างกาย และมีหน้าที่ในการรักษาระดับ osmotic gradient… Read More »สมดุลของน้ำและเกลือ

โรคเกาต์กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร

ความเชื่อว่าอาหารหลายชนิด เช่น ยอดผัก หน่อไม้ สัตว์ปีก เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเกาต์ได้เนื่องจากอาการเหล่านี้มีปริมาณสารเพียวรีนสูง ความเชื่อนี้ทำให้อาหารหลาย ๆ อย่างต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการทำให้เกิดโรคเกาต์มาอย่างยาวนาน มีการห้ามการรับประทานหรือจำกัดปริมาณการรับประทานอาหารเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกาต์รวมทั้งเพื่อช่วยลดโอกาสในการกำเริบของโรค  อย่างไรก็ตามมีการศึกษาเกี่ยวกับอาหารกับโรคเกาต์ตีพิมพ์ในวารสาร The New England Journal of Medicine โดยการศึกษานี้ได้ศึกษาในคนที่ไม่มีประวัติเป็นโรคเกาต์มาก่อนจำนวน 47,150 คน พบว่าเมื่อติดตามคนกลุ่มนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี มีจำนวน… Read More »โรคเกาต์กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร

สารอาหารที่ช่วยให้นอนหลับ มีอะไรบ้าง…มาดูกัน

ปัจจุบันปัญหาการนอนไม่หลับพบเพิ่มมากขึ้นในทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะแค่คนสูงอายุ นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท เป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม นอกจากจะส่งผลต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยตรง เป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมาย เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ความจำไม่ดี เป็นต้น อีกทั้งยังทำให้สมาธิในการทำงานสั้นลง อารมณ์แปรปรวนง่าย อาจกระทบไปถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม วิธีการรักษาอาการนอนไม่หลับมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมการนอน ทำกิจกรรมที่บรรเทาความเครียด ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เป็นต้น รวมไปถึงการใช้ยาช่วยในการนอนหลับ ซึ่งยานอนหลับที่มีประสิทธิภาพดีและได้รับความนิยมในการรักษาอาการนอนไม่หลับคือ ยาในกลุ่ม… Read More »สารอาหารที่ช่วยให้นอนหลับ มีอะไรบ้าง…มาดูกัน