Skip to content

สิงหาคม 2020

ความหลากหลายของสิ่งที่เรียกว่า…”หน้ากากอนามัย”

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เราหันมาใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น หน้ากากอนามัยก็มีหลายหลายประเภท ดังนั้นการเลือกประเภทให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์จะช่วยให้การใช้หน้ากากอนามัย เกิดประโยชน์ได้สูงสุดจริง