Skip to content

July 2022

ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับเชื้อโควิด-19 (co-infection) อันตรายคูณสอง

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ร่วมกับเชื้อไวรัสโควิด-19 (co-infection) เป็นการเพิ่มความรุนแรงของโรค  ซึ่งเป็นอันตรายในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง และสาเหตุของการเสียชีวิตสูงถึง 29-55 เปอร์เซ็นต์!!! ช่วงนี้โควิด19 ระลอกใหม่เริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ย่อย BA.4/BA.5 เป็นเชื้อกลายพันธุ์ของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังมาแรง  อาการที่เด่นชัดของสายพันธุ์นี้ได้แก่ “อ่อนเพลีย เหนื่อย, ไอแห้ง, เจ็บคอ, ไข้, มีน้ำมูก, ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และถ่ายเหลว” ในขณะเดียวกัน… Read More »ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับเชื้อโควิด-19 (co-infection) อันตรายคูณสอง